Có 3 Vận chuyển công cộng
Ảnh Tiêu đề Ngày đăng tin Trạng thái
àaffs
Đơn vị: sầ
Mã tin: VC2018530-00000056
Loại Phương tiện:Liên tỉnh
Địa chỉ: fdsfdsf
Điện thoại: 2423423423 m2
Thời gian trong tuần: Từ T2 - CN
Dịch vụ tận nơi: Không
Lượt xem:
Ngày đăng: 30/05/2018
Tạm dừng
Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng
Đơn vị: Xuân Trường
Mã tin: VC2018511-00000015
Loại Phương tiện:Liên tỉnh
Địa chỉ: Bến xe Cầu Rào, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 01256916826 m2
Thời gian trong tuần: Từ T2 - CN
Dịch vụ tận nơi: Không
Lượt xem:
Ngày đăng: 11/05/2018
Tạm dừng
Nam Định - Thái Bình - Cầu Rào (Hải Phòng)
Đơn vị: Xuân Trường
Mã tin: VC2018511-00000014
Loại Phương tiện:Liên tỉnh
Địa chỉ: Bến xe Cầu Rào, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 01256916826 m2
Thời gian trong tuần: Từ T2 - CN
Dịch vụ tận nơi: Không
Lượt xem:
Ngày đăng: 11/05/2018
Tạm dừng