Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Hệ thống GOINGAY.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà GOINGAY.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để GOINGAY.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hệ thống GOINGAY.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Hệ thống GOINGAY.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+   Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

+   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Hệ thống GOINGAY.vn;

+   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

+   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

+   Tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại GOINGAY.vn.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hệ thống GOINGAY.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của GOINGAY.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

-   Công ty TNHH Đầu tư phát triển GOINGAY

-   Email: lienhe.goingay@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu GOINGAY.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Hệ thống GOINGAY.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, GOINGAY.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : lienhe.goingay@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành viên trên GOINGAY.vn được Hệ thống GOINGAY.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GOINGAY.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên bằng văn bản.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, GOINGAY.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của GOINGAY.vn.

Ban quản trị GOINGAY.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng/sử dụng dịch vụ là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị GOINGAY.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Đội ngũ cộng tác viên

  • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
  • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
  • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
  • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
  • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
  • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
  • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
  • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905