Khai trương

Có 1 bản tin theo kết quả tìm kiếm
 • Mã: SK00000171 (13/10/2019)
  Xem: 73
  Địa điểm:
  Nhà hàng Dê Ngon Quán
  Địa chỉ:
  192 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  Khai mạc:
  10h0, ngày 17/10/2019
  ĐT:
  0936909828

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905