Đoàn Xuân

Mô tả chi tiết

- Đón khách tại Văn phòng.

- Xe chạy đường Cao tốc Hải Phòng – Hà Nội.

- Giá vé: 90K/vé.

Vị trí

Bình luận

Dịch vụ VIP trong khu vực
  • Đơn vị: Nhà xe Đại Dương
  • Mã: XH00000078 (1829)
  • Tần suất: 3 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 6h0
  • Chuyến cuối: 14h50
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 16M-4465
  • ĐT: 0912003047
  • Đơn vị: Nhà xe Đại Dương
  • Mã: XH00000110 (3478)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 6h30
  • Chuyến cuối: 6h30
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 16N - 5876
  • ĐT: 0943865330
  • Đơn vị: Nhà xe Thanh Sang
  • Mã: XH00000129 ()
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 5h30
  • Chuyến cuối: 5h29
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: Bá Thước - Thanh Hóa
  • BKS: 15B - 028.57
  • ĐT: 0977020866
  • Đơn vị: Hải Âu Bus
  • Mã: XH00000121 (350)
  • Tần suất: Cả ngày
  • Đưa đón:
  • Xuất bến: 5h0
  • Chuyến cuối: 19h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Niệm Nghĩa (Hải Phòng)
  • BKS: 15 xe, 60'/chuyến
  • ĐT: 02253717717
  • Đơn vị: Hải Âu Bus
  • Mã: XH00000071 (1012)
  • Tần suất: Cả ngày
  • Đưa đón:
  • Xuất bến: 5h0
  • Chuyến cuối: 19h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15 xe, 60'/chuyến
  • ĐT: 02253717717
  • Đơn vị: Nhà xe Hội Am
  • Mã: XH00000115 (358)
  • Tần suất: 2 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 8h0
  • Chuyến cuối: 15h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Hội Am (Vĩnh Bảo)
  • BKS: 15B-02830
  • ĐT: 0906038920
  • Đơn vị: Nhà xe Hà Vinh
  • Mã: XH00000116 (464)
  • Tần suất: 2 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 4h15
  • Chuyến cuối: 14h30
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo)
  • BKS: 15B-01518
  • ĐT: 0914318794
  • Đơn vị: Nhà xe Quang Minh
  • Mã: XH00000117 (915)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 10h15
  • Chuyến cuối: 10h15
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 35B-00572
  • ĐT: 0949085368
  • Đơn vị: Nhà xe Thanh Long
  • Mã: XH00000118 (419)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 15h0
  • Chuyến cuối: 15h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 16H-2798
  • ĐT: 0912496441
  • Đơn vị: Nhà xe Kết Đoàn
  • Mã: XH00000107 (4978)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 18h30
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15B-02558
  • ĐT: 0911110199

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905