Bus Hải Âu HP

Mô tả chi tiết

- Lộ trình xe Hải Âu Hải Phòng <=> Hà Nội (2 chiều): Phà Rừng - Ngũ Lão - Trung Hà - Thủy Triều - An Lư - Thủy Đường - Núi Đèo - Hòa Bình - Bến xe Phía Bắc - Thủy Sơn - Tân Dương - Cầu Bính - Bến xe Thượng Lý

- Tần suất : 40'/chuyến (Từ 05h00 - 20h00)

- Giá vé : Miễn phí - Đưa đón khách từ các điểm theo lộ trình đến Bến xe Thượng Lý để đi các tuyến : Bến xe Gia Lâm và Bến xe Nước ngầm (Hà Nội).

Vị trí

Bình luận

Dịch vụ VIP trong khu vực
  • Đơn vị: Hải Âu Bus
  • Mã: XH00000071 (451)
  • Tần suất: Cả ngày
  • Đưa đón:
  • Xuất bến: 5h0
  • Chuyến cuối: 19h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15 xe, 60'/chuyến
  • ĐT: 02253717717
  • Đơn vị: Hải Âu Bus
  • Mã: XH00000121 (161)
  • Tần suất: Cả ngày
  • Đưa đón:
  • Xuất bến: 5h0
  • Chuyến cuối: 19h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Niệm Nghĩa (Hải Phòng)
  • BKS: 15 xe, 60'/chuyến
  • ĐT: 02253717717
  • Đơn vị: Nhà xe Đại Dương
  • Mã: XH00000110 (1433)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 6h30
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15B-00863
  • ĐT: 0943865330
  • Đơn vị: Nhà xe Hội Am
  • Mã: XH00000115 (146)
  • Tần suất: 2 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 8h0
  • Chuyến cuối: 15h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Hội Am (Vĩnh Bảo)
  • BKS: 15B-02830
  • ĐT: 0906038920
  • Đơn vị: Nhà xe Hà Vinh
  • Mã: XH00000116 (222)
  • Tần suất: 2 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 4h15
  • Chuyến cuối: 14h30
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo)
  • BKS: 15B-01518
  • ĐT: 0914318794
  • Đơn vị: Nhà xe Quang Minh
  • Mã: XH00000117 (402)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 10h15
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 35B-00572
  • ĐT: 0949085368
  • Đơn vị: Nhà xe Thanh Long
  • Mã: XH00000118 (162)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 15h0
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 16H-2798
  • ĐT: 0912496441
  • Đơn vị: Nhà xe Kết Đoàn
  • Mã: XH00000107 (928)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 18h30
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15B-02558
  • ĐT: 0911110199
  • Đơn vị: Nhà xe Hải Nguyên
  • Mã: XH00000096 (222)
  • Tần suất: 1 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 10h0
  • Chuyến cuối: 0h0
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 20B-01572
  • ĐT: 0982252559
  • Đơn vị: Nhà xe Anh Điền
  • Mã: XH00000101 (985)
  • Tần suất: 2 chuyến/ngày
  • Đưa đón: Không
  • Xuất bến: 6h20
  • Chuyến cuối: 13h30
  • Hoạt động: Từ T2 - CN
  • Xuất phát: BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  • BKS: 15B-03169
  • ĐT: 0942283088

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Vũ Thùy Trang Kinh nghiệm 3 năm thị trường 0935868889
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Vũ Thùy Trang Kinh nghiệm 3 năm thị trường 0935868889
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905