Dịch vụ Cấp/Thoát nước

Có 12 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(CLB Sở thích bao gồm các cơ sở dịch vụ sở thích, năng khiếu : ngoại ngữ, kỹ năng sống, nhạc, múa, nhảy,... có uy tín trên các địa bàn của Hải Phòng để đáp ứng cho người dân đủ loại lứa tuổi, thành phần trong xã hội có nhu cầu)
 • Mã:XH00001306
  Xem:645
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  151 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0983859069
 • Mã:XH00001156
  Xem:357
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  113a Hoàng Minh Thảo, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-11h & 13h30-22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0326528400
 • Mã:XH00002488
  Xem:565
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  399 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-12h & 13h30-18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0976792609
 • Mã:XH00002749
  Xem:303
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  2 Đà Nẵng, Núi Đèo,Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  Thời gian:
  Từ 9h-11h30 & 14h-20h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0978193494
 • Mã:XH00002676
  Xem:134
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  10 Hồ Sen, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 5h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0936440247
 • Mã:XH00002677
  Xem:437
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  35 Phố Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 5h30-10h & 18h-21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0879188388
 • Mã:XH00001283
  Xem:1299
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  50 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 19h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904384915
 • Mã:XH00001259
  Xem:270
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  218a Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 5h-7h & 18h-19h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0939609666
 • Mã:XH00000874
  Xem:624
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  300 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 21h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0964299222
 • Mã:XH00000875
  Xem:539
  Loại dịch vụ:
  CLB Sở thích
  Địa chỉ:
  65 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 21h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0326528400

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905