Sửa chữa Điện - Điện lạnh

Có 36 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Bao gồm các cửa hàng, cơ sở chuyên : Cung cấp, sửa chữa, tư vấn, lắp đặt đồ điện, điện máy, thiết bị âm thanh, màn hình dân dụng và điện lạnh dân dụng,.. có uy tín trên từng địa bàn của Hải Phòng để thuận tiện về khoảng cách đi lại khi tìm kiếm trong khu vực gần nhất để sử dụng.)
 • Mã:XH00002627
  Xem:137
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  20 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h30-12h & 14h30-18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0944520558
 • Mã:XH00001272
  Xem:757
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  203 Hoàng Minh Thảo, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904153569
 • Mã:XH00002598
  Xem:181
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  191 Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 20h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0787376441
 • Mã:XH00000278
  Xem:280
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  289 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0936577067
 • Mã:XH00000300
  Xem:211
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  182 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02252838939
 • Mã:XH00000180
  Xem:705
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  197 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 5h30 - 23h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0964280116
 • Mã:XH00002527
  Xem:315
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  157c Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0888309386
 • Mã:XH00002446
  Xem:148
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  249 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0989555783
 • Mã:XH00002435
  Xem:136
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  151 Cát Cụt, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-12h & 13h-21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0766484714
 • Mã:XH00000763
  Xem:214
  Loại dịch vụ:
  Điện lạnh Điện máy
  Địa chỉ:
  380 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 19h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0901588900

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905