Dịch vụ Điện thoại

Có 52 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Điện thoại tại Hải Phòng bao gồm các shop, cửa hàng chuyên : sửa chữa, mua bán và trao đổi điện thoại, linh kiện điện thoại,... có uy tín trên địa bàn Hải Phòng.)
 • Mã:XH00002459
  Xem:175
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  42 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h15 - 19h17
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0903267468
 • Mã:XH00002438
  Xem:326
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  317 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0778317317
 • Mã:XH00002428
  Xem:271
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  288 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0795183999
 • Mã:XH00002417
  Xem:202
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  15 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 19h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0941798798
 • Mã:XH00002383
  Xem:220
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  189 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-12h & 14h-19h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0903268676
 • Mã:XH00000259
  Xem:481
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  188 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 9h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0944768333
 • Mã:XH00000123
  Xem:519
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  311 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0906090444
 • Mã:XH00000339
  Xem:239
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  95 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 20h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0931095095
 • Mã:XH00001336
  Xem:288
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  192 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 23h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0886748888
 • Mã:XH00001044
  Xem:263
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  386 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 9h - 19h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0979335888

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905