Dịch vụ Điện thoại

Có 52 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Điện thoại tại Hải Phòng bao gồm các shop, cửa hàng chuyên : sửa chữa, mua bán và trao đổi điện thoại, linh kiện điện thoại,... có uy tín trên địa bàn Hải Phòng.)
 • Mã:XH00000912
  Xem:246
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  6 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253566678
 • Mã:XH00000834
  Xem:257
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  210 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 20h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0369058218
 • Mã:XH00000799
  Xem:205
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  78 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 9h - 21h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0902084269
 • Mã:XH00000588
  Xem:343
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  350 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0966356662
 • Mã:XH00000378
  Xem:359
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  74 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0983996646
 • Mã:XH00000340
  Xem:451
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  91 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0967868539
 • Mã:XH00000341
  Xem:187
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  170 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0947167716
 • Mã:XH00000337
  Xem:226
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  217a Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02256556965
 • Mã:XH00000338
  Xem:218
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  53 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0905333199
 • Mã:XH00000309
  Xem:359
  Loại dịch vụ:
  Điện thoại
  Địa chỉ:
  239 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0915680299

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905