Cửa hàng VPP

Có 12 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Đồ thờ, tâm linh bao gồm các cửa hàng, cơ sở cung cấp : Các loại dịch vụ tâm linh, Đồ thờ cúng, Vàng mã, Đồ vật phong thủy,... có chất lượng và uy tín trên từng khu vực của Hải Phòng để phục vụ người dân ở gần nhất.)
 • Mã:XH00002766
  Xem:86
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  92-94 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904176947
 • Mã:XH00000915
  Xem:275
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  74 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0912369833
 • Mã:XH00002763
  Xem:79
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  55 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h-21h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0915348905
 • Mã:XH00002584
  Xem:152
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  1 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0974703372
 • Mã:XH00002351
  Xem:182
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  98 Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0912810959
 • Mã:XH00001323
  Xem:363
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  168 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0788349199
 • Mã:XH00001305
  Xem:177
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  149 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0944444927
 • Mã:XH00001275
  Xem:202
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  36 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0993411778
 • Mã:XH00001007
  Xem:357
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  26 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-11h & 14h-16h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0767746987
 • Mã:XH00000616
  Xem:526
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  191-193 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0818333777

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905