Cửa hàng VPP

Có 14 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Đồ thờ, tâm linh bao gồm các cửa hàng, cơ sở cung cấp : Các loại dịch vụ tâm linh, Đồ thờ cúng, Vàng mã, Đồ vật phong thủy,... có chất lượng và uy tín trên từng khu vực của Hải Phòng để phục vụ người dân ở gần nhất.)
 • Mã:XH00002766
  Xem:131
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  92-94 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904176947
 • Mã:XH00000360
  Xem:462
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  37 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904412538
 • Mã:DV202013-000002798
  Xem:59
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  762 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30-20h00
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0985815350
 • Mã:XH00002790
  Xem:109
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  157 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0912912831
 • Mã:XH00001323
  Xem:602
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  168 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0788349199
 • Mã:XH00001275
  Xem:330
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  36 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0993411778
 • Mã:XH00000915
  Xem:365
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  74 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0912369833
 • Mã:XH00002763
  Xem:273
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  55 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h-21h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0915348905
 • Mã:XH00002584
  Xem:192
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  1 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0974703372
 • Mã:XH00002351
  Xem:227
  Loại dịch vụ:
  Đồ thờ Tâm linh
  Địa chỉ:
  98 Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0912810959

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905