Dịch vụ Lưu trú

Có 27 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Khách sạn, hotel nhỏ, motel, nhà nghỉ tại Hải Phòng đạt yêu cầu tiêu chuẩn, uy tín trên từng địa bàn của Hải Phòng để đáp ứng các nhu cầu lưu trú thuận tiện về khoảng cách đi lại.)
 • Mã:XH00001100
  Xem:660
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  6 Quán Nam, Kênh Dương Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24h/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0913376296
 • Mã:XH00002679
  Xem:591
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  8/83 Nguyễn Bình, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253739868
 • Mã:XH00002745
  Xem:191
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  71 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253626888
 • Mã:XH00002631
  Xem:294
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  Số 299 Nguyễn Công Hòa, Trần Nguyên Hãn,Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24h/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0934291296
 • Mã:XH00002558
  Xem:710
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  15/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0905827986
 • Mã:XH00000968
  Xem:324
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  506a Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30-11h30 & 13h00-17h00
  Hoạt động:
  Từ T2 - T7
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0917184984
 • Mã:XH00001258
  Xem:478
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  384 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253636296
 • Mã:XH00000905
  Xem:989
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  24 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253844127
 • Mã:XH00000490
  Xem:424
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  6/70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0906122496
 • Mã:XH00000492
  Xem:680
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  5/70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0904678279

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905