Dịch vụ Lưu trú

Có 26 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Khách sạn, hotel nhỏ, motel, nhà nghỉ tại Hải Phòng đạt yêu cầu tiêu chuẩn, uy tín trên từng địa bàn của Hải Phòng để đáp ứng các nhu cầu lưu trú thuận tiện về khoảng cách đi lại.)
 • Mã:XH00001258
  Xem:274
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  384 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253636296
 • Mã:XH00002745
  Xem:99
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  71 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253626888
 • Mã:XH00000490
  Xem:281
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  6/70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0906122496
 • Mã:XH00002679
  Xem:296
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  8/83 Nguyễn Bình, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253739868
 • Mã:XH00000905
  Xem:680
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  24 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253844127
 • Mã:XH00000492
  Xem:359
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  5/70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0904678279
 • Mã:XH00000570
  Xem:512
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  74/420 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253500710
 • Mã:XH00002558
  Xem:266
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  15/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0905827986
 • Mã:XH00001199
  Xem:287
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  36/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0912412436
 • Mã:XH00001173
  Xem:324
  Loại dịch vụ:
  Khách sạn Nhà nghỉ
  Địa chỉ:
  90 Nguyễn Tất Tố, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  24/24h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0368117568

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905