Sửa chữa Nhà cửa

Có 60 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Sửa chữa nhà bao gồm các cửa hàng vật tư, nguyên liệu xây dựng, cơ sở, nhà thầu tư nhân có các dịch vụ sửa chữa nhà cửa dân dụng có uy tín trên địa bàn Hải Phòng.)
 • Mã:XH00000205
  Xem:320
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  69/90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 19h
  Hoạt động:
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0902035794
 • Mã:XH00000168
  Xem:314
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  159 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 6h30 - 18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  02253738259
 • Mã:XH00000920
  Xem:528
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  50 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0936407998
 • Mã:XH00002777
  Xem:81
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  67 Đường Vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0986085747
 • Mã:XH00002771
  Xem:95
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  122 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h - 18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02253846286
 • Mã:XH00002772
  Xem:149
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  156 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 18h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02253848140
 • Mã:XH00001034
  Xem:264
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  298 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30-11h30 & 13h30-17h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0899269688
 • Mã:XH00001040
  Xem:367
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  723 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0916469395
 • Mã:XH00002398
  Xem:179
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  168 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 19h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02253011099
 • Mã:XH00002400
  Xem:430
  Loại dịch vụ:
  Vật tư Sửa nhà
  Địa chỉ:
  180 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02253610136

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905