Cửa hàng Dược

Có 22 bản tin theo kết quả tìm kiếm
(Dịch vụ y dược bao gồm các cửa hàng dược phẩm, cửa hàng thuốc y dược (Nam dược, Tây dược) có uy tín trên từng địa bàn khu vực dân sinh trong khu vực Hải Phòng để tiện cho nhu cầu cấp thiết của mọi người.)
 • Mã:XH00001041
  Xem:397
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  380 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h-11h30 & 14h-22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0904045088
 • Mã:XH00000194
  Xem:369
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  445 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0919805569
 • Mã:XH00002382
  Xem:217
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  204 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h-13h & 14h-22h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0986104556
 • Mã:XH00002366
  Xem:690
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  303 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 6h45 - 21h45
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  02253951557
 • Mã:XH00002359
  Xem:339
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  43 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0373859923
 • Mã:XH00002363
  Xem:229
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  248a Cát Dài, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h-11h30 & 14h-21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0934396386
 • Mã:XH00001334
  Xem:331
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  160 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 8h-12h & 14h-22h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0913051869
 • Mã:XH00001065
  Xem:309
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  106 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 21h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0396912190
 • Mã:XH00000876
  Xem:281
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  77 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h - 22h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  Không
  ĐT:
  0934309169
 • Mã:XH00000827
  Xem:275
  Loại dịch vụ:
  Y Dược
  Địa chỉ:
  181 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
  Thời gian:
  Từ 7h30 - 23h
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Dịch vụ tận nơi:
  ĐT:
  0983287828

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905