Đăng tin Dịch vụ xã hội

Hình ảnh
Thông tin chung
Loại dịch vụ:*
Tên dịch vụ:*
Thời gian trong ngày:
Dịch vụ tận nơi:
Thời gian hoạt động:
Các ngày nghỉ lễ:
Địa chỉ:*
Thành phố:*
Quận huyện:*
Phường xã:
Tuyến đường:
Điện thoại:*
Email:
Khuyến mại/Tri ân/Tuyển dụng:
Mô tả chung:
Vị trí dịch vụ:

Đội ngũ cộng tác viên

  • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
  • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
  • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
  • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
  • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
  • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905