Liên tỉnh

Có 100 bản tin theo kết quả tìm kiếm
 • Mã:XH00000087
  Xem:1576
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  3h0
  Chuyến cuối:
  3h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý (Hải Phòng)
  BKS:
  15B-03684;15B-04110; 15B-02989
  ĐT:
  0915884437
 • Mã:XH00000130
  Xem:399
  Tần suất:
  4 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  8h0
  Chuyến cuối:
  22h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Bắc Vinh (TP Vinh)
  BKS:
  37B-01797
  ĐT:
  0983233233
 • Mã:XH00000129
  Xem:872
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h0
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý (Hải Phòng)
  BKS:
  51B-11866
  ĐT:
  0903965273
 • Mã:XH00000123
  Xem:1759
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  4h0
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý
  BKS:
  49B-01748
  ĐT:
  0913934163
 • Mã:XH00000008
  Xem:1550
  Đơn vị:
  Tần suất:
  3 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  4h30
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Thanh Sơn (Quảng Ninh)
  BKS:
  Nhà xe có 6 xe
  ĐT:
  0983540550
 • Mã:XH00000118
  Xem:813
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  15h0
  Chuyến cuối:
  15h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  BKS:
  16H-2798
  ĐT:
  0912496441
 • Mã:XH00000089
  Xem:5114
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h30
  Chuyến cuối:
  12h20
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Quế, Phủ Lý (Hà Nam)
  BKS:
  15B-04291
  ĐT:
  0988640037
 • Mã:XH00000131
  Xem:107
  Tần suất:
  5 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h30
  Chuyến cuối:
  18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Hạ Long
  BKS:
  15B-04025
  ĐT:
  0981661661
 • Mã:XH00000059
  Xem:1456
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  3h30
  Chuyến cuối:
  3h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Gia Nghĩa (Đắk LắK)
  BKS:
  15B-03744
  ĐT:
  0963100555
 • Mã:XH00000036
  Xem:488
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  18h30
  Chuyến cuối:
  18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý (Hải Phòng)
  BKS:
  15B-02682; 15B-02696
  ĐT:
  0981505959

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905