Liên tỉnh

Có 94 bản tin theo kết quả tìm kiếm
 • Mã:XH00000123
  Xem:90
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  6h30
  Chuyến cuối:
  12h20
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Quế, Phủ Lý (Hà Nam)
  BKS:
  90B-006.59; 15B-042.91
  ĐT:
  0988640037
 • Mã:XH00000008
  Xem:1158
  Đơn vị:
  Tần suất:
  3 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  4h30
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Thanh Sơn (Quảng Ninh)
  BKS:
  Nhà xe có 6 xe
  ĐT:
  0983540550
 • Mã:XH00000112
  Xem:3377
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h40
  Chuyến cuối:
  6h40
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Trung Tâm Hà Nam
  BKS:
  90T-5296
  ĐT:
  0988404292
 • Mã:XH00000113
  Xem:1194
  Đơn vị:
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  5h55
  Chuyến cuối:
  5h55
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Vụ Bản - Lạc Sơn
  BKS:
  28B-00530
  ĐT:
  0982965297
 • Mã:XH00000105
  Xem:1266
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h15
  Chuyến cuối:
  6h15
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Triều Dương (Thái Bình)
  BKS:
  15B-03418
  ĐT:
  0972487668
 • Mã:XH00000126
  Xem:237
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h30
  Chuyến cuối:
  6h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Trực Ninh (Nam Định)
  BKS:
  15B - 009.16
  ĐT:
  0858584234
 • Mã:XH00000124
  Xem:184
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  5h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Trực Khang, Bến xe Trực Ninh - Nam Định
  BKS:
  18B - 009.19
  ĐT:
  0917394065
 • Mã:XH00000125
  Xem:19
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h0
  Chuyến cuối:
  6h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Xuân Trường (Nam Định)
  BKS:
  18B - 011.21
  ĐT:
  0913593233
 • Mã:XH00000121
  Xem:300
  Đơn vị:
  Tần suất:
  Cả ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  19h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Niệm Nghĩa (Hải Phòng)
  BKS:
  15 xe, 60'/chuyến
  ĐT:
  02253717717
 • Mã:XH00000071
  Xem:862
  Đơn vị:
  Tần suất:
  Cả ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  19h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  BKS:
  15 xe, 60'/chuyến
  ĐT:
  02253717717

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905