Liên tỉnh

Có 101 bản tin theo kết quả tìm kiếm
 • Mã:XH00000129
  Xem:581
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h0
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý (Hải Phòng)
  BKS:
  51B-11866
  ĐT:
  0903965273
 • Mã:XH00000123
  Xem:1423
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  4h0
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Thượng Lý
  BKS:
  49B-01748
  ĐT:
  0913934163
 • Mã:XH00000008
  Xem:1442
  Đơn vị:
  Tần suất:
  3 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  4h30
  Chuyến cuối:
  0h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Thanh Sơn (Quảng Ninh)
  BKS:
  Nhà xe có 6 xe
  ĐT:
  0983540550
 • Mã:XH00000118
  Xem:685
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  15h0
  Chuyến cuối:
  15h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  BKS:
  16H-2798
  ĐT:
  0912496441
 • Mã:XH00000089
  Xem:4702
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h30
  Chuyến cuối:
  12h20
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Quế, Phủ Lý (Hà Nam)
  BKS:
  15B-04291
  ĐT:
  0988640037
 • Mã:XH00000131
  Xem:85
  Tần suất:
  5 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h30
  Chuyến cuối:
  18h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Hạ Long
  BKS:
  15B-04025
  ĐT:
  0981661661
 • Mã:XH00000087
  Xem:1235
  Tần suất:
  4 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  8h0
  Chuyến cuối:
  22h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Bắc Vinh (TP Vinh)
  BKS:
  37B-01797
  ĐT:
  0983233233
 • Mã:XH00000063
  Xem:302
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  9h30
  Chuyến cuối:
  9h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Trung tâm Đà Nẵng
  BKS:
  43LD-00504, 43LD-00516
  ĐT:
  0905438522
 • Mã:XH00000048
  Xem:243
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  16h45
  Chuyến cuối:
  16h45
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Trung tâm Đà Nẵng
  BKS:
  43B-03760; 43B-00397; 43B-03923
  ĐT:
  0905438522
 • Mã:XH00000061
  Xem:458
  Tần suất:
  1 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Xuất bến:
  3h30
  Chuyến cuối:
  3h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Gia Nghĩa (Đắk LắK)
  BKS:
  15B-03029
  ĐT:
  0977580386

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905