Nội tỉnh-Buýt-Điện

Có 13 bản tin theo kết quả tìm kiếm
 • Mã:XH00000115
  Xem:306
  Đơn vị:
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  8h0
  Chuyến cuối:
  15h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Hội Am (Vĩnh Bảo)
  BKS:
  15B-02830
  ĐT:
  0906038920
 • Mã:XH00000116
  Xem:388
  Đơn vị:
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  4h15
  Chuyến cuối:
  14h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo)
  BKS:
  15B-01518
  ĐT:
  0914318794
 • Mã:XH00000101
  Xem:1903
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  6h20
  Chuyến cuối:
  13h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  BKS:
  15B-03169
  ĐT:
  0942283088
 • Mã:XH00000039
  Xem:1365
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h20
  Chuyến cuối:
  16h30
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Bến xe Niệm Nghĩa
  BKS:
  15B-02772
  ĐT:
  0936800938
 • Mã:XH00000067
  Xem:270
  Đơn vị:
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  12h15
  Chuyến cuối:
  16h40
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  BX Cầu Rào (Hải Phòng)
  BKS:
  15B-00075
  ĐT:
  0978361942
 • Mã:XH00000068
  Xem:1101
  Đơn vị:
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  7h30
  Chuyến cuối:
  15h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Bến xe Vĩnh Bảo
  BKS:
  15B-00075
  ĐT:
  0978361942
 • Mã:XH00000041
  Xem:194
  Đơn vị:
  Tần suất:
  2 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  8h0
  Chuyến cuối:
  23h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Bến xe Niệm Nghĩa
  BKS:
  16H-7802
  ĐT:
  0948131358
 • Mã:XH00000019
  Xem:364
  Đơn vị:
  Tần suất:
  5 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  23h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Bến xe Thượng Lý
  BKS:
  ĐT:
  02253717717
 • Mã:XH00000020
  Xem:3881
  Đơn vị:
  Tần suất:
  5 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  23h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Phà Rừng
  BKS:
  ĐT:
  02253717717
 • Mã:XH00000021
  Xem:324
  Đơn vị:
  Tần suất:
  5 chuyến/ngày
  Đưa đón:
  Không
  Xuất bến:
  5h0
  Chuyến cuối:
  23h0
  Hoạt động:
  Từ T2 - CN
  Xuất phát:
  Ngã tư An Dương
  BKS:
  ĐT:
  02253717717

Đội ngũ cộng tác viên

 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905
 • Trần Quang Minh Kinh nghiệm 1 năm thị trường 0879333593
 • Phạm Thị Hường Kinh nghiệm 8 năm thị trường 0837927688
 • Đoàn Duy Phong Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0815550000
 • Lê Tiến Trình Kinh nghiệm 5 năm thị trường 0916428905